Cỗ máy tự động loại bỏ cà chua xanh khi thu hoạch

Tomato Tek được trang bị công nghệ phân loại quang học, cho phép nhận diện và tự động loại bỏ cà chua xanh dựa vào màu sắc.