Con gì cho ăn thì chết, bỏ đói lại sống

Con gì cho ăn thì chết, bỏ đói lại sống.

Trái với quy luật tự nhiên, con vật này càng được cho ăn no thì tuổi thọ càng giảm sút.

Xem đáp án: Con gì cho ăn thì chết, bỏ đói lại sống?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *