Con nào sở hữu tất cả những đặc điểm kỳ lạ này

Con nào sở hữu tất cả những đặc điểm kỳ lạ này?

– Con gì có mũi mà không có mắt
– Có lưỡi nhưng không có mồm

Xem Đáp Án: Tại Đây