Đáp án Con gì cho ăn thì chết, bỏ đói lại sống

Con gì cho ăn thì chết, bỏ đói lại sống

Đáp án: Con heo đất. 

Câu tiếp theo:

Con nào sở hữu tất cả những đặc điểm kỳ lạ này?

– Con gì có mũi mà không có mắt
– Có lưỡi nhưng không có mồm

Xem đáp án: tại đây

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *