Đáp án Con nào sở hữu tất cả những đặc điểm kỳ lạ này

 

Con nào sở hữu tất cả những đặc điểm kỳ lạ này?

– Con gì có mũi mà không có mắt
– Có lưỡi nhưng không có mồm

Đáp án: Con dao

Câu tiếp theo

Hỏi A gọi F bằng gì?

Xem đáp án tại đây