Đố vui Archive

Có tất cả bao nhiêu con số trong ảnh này?

Có 3 quả táo trong giỏ, làm sao để chia hết chúng cho 3 em bé mà trong giỏ vẫn còn 1 quả? Đáp án: Rất đơn

Chia quả táo như thế nào?

Trong ảnh trên thì A, B, C hay D có sự khác biệt với các hình còn lại? Đáp án: Hình C, bởi chỉ có nó là

Bàn tay nào có sự khác biệt với phần còn lại?

Một bệnh nhân có hai loại thuốc, mỗi loại hai viên nhưng chúng lại có vẻ ngoài rất giống nhau. Bệnh nhân phải uống mỗi loại

Làm thế nào để uống đúng phần thuốc mà không gây nguy hiểm?

Đáp án: Chỉ cần thực hiện 2 bước dưới đây thì bạn đã lấy được lượng nước theo yêu cầu. Bước 1: Đong đầy bình 5 lít sau

Làm sao để lấy 4 lít nước từ hai chiếc bình 5 lít và 3 lít

Đáp án: Chọc cho quả trứng chảy vào chai trước rồi bóp vỏ trứng bỏ vào sau vì đề bài không có cấm làm vỡ trứng.  Làm

Làm sao cho quả trứng 5cm lọt qua cổ chai rộng 2cm

Quả trứng gà đường kính 5cm, cổ chai đường kính 2cm, làm sao cho quả trứng vào chai mà không làm vỡ chai? Xem đáp án