Giải đố Con gì đầu chuột đuôi heo?

Con gì đầu chuột đuôi heo?

Đáp án: Con giáp

Quả gì không chín, không xanh ăn vào tím mặt.

Xem đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *