Giải đố Quả gì không chín, không xanh ăn vào tím mặt.

Quả gì không chín, không xanh ăn vào tím mặt.

Đáp án: Quả đấm.

Câu đố số04

Có một lần một người leo núi đánh mất tất cả dụng cụ của mình trong một trận bão tuyết, và để tìm một nơi an toàn cho mình anh ta đã phải leo lên một tảng đá phẳng cao 40 phút. Anh ta đã làm như thế nào trong khi không có dây leo hay bất cứ dụng cụ an toàn nào?

Xem đáp án