Làm cách nào để có thể vừa đánh răng, vừa huýt sáo?

Làm việc gì mà nhắm một mắt mở một mắt thì tốt hơn?

Đáp án: Bắn súng

Tiếp tục nha

Làm cách nào để có thể vừa đánh răng, vừa huýt sáo?

Xem đáp án