Làm sao cho quả trứng 5cm lọt qua cổ chai rộng 2cm

Quả trứng gà đường kính 5cm, cổ chai đường kính 2cm, làm sao cho quả trứng vào chai mà không làm vỡ chai?

Xem đáp án