Làm thế nào bóp một cái cốc thuỷ tinh méo miệng mà không vỡ cốc?

Xem đáp án: Làm thế nào bóp một cái cốc thuỷ tinh méo miệng mà không vỡ cốc?