Làm việc gì mà nhắm một mắt mở một mắt thì tốt hơn?

Trong tám hướng, đâu là hướng khi nhắc đến người ta nghĩ có nhiều đàn ông nhất?

Đáp án:Hướng Đông Nam

Tiếp tục thử thách nhé!

Làm việc gì mà nhắm một mắt mở một mắt thì tốt hơn?

Xem đáp án