FOLLOW US!

Lỗ nhỏ trên bồn rửa để làm gì?

lo nho tren bon rua bat

Lỗ nhỏ trên bồn rửa

Bạn đã bao giờ đặt câu hỏi lỗ nhỏ trên bồn rừa bát để làm gì không? Đây là một thiết kế rất thông minh, khi bạn đậy kín đường thoát nước nhưng lại quên khóa vòi nước, chi tiết này sẽ phát huy tác dụng. Nước sẽ thoát xuống đường ống qua lỗ nhỏ, hạn chế nước tràn khỏi bồn.

FOLLOW US