Lỗ nhỏ trên ở khóa có tác dụng gì?

Lỗ nhỏ trên ổ khóa có tác dụng gì?

Như chúng ta biết trên mỗi chiếc khóa đều có 1 lỗ nhỏ, vậy lỗ nhỏ trên khóa dùng để làm gì?

Rất đơn giản khi ổ khóa hoạt động không trơn tru, bạn có thể cho dầu vào lỗ nhỏ này. Ngoài ra, đây cũng là chỗ thoát khi nước rơi vào bên trong ổ khóa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *