Lợi ích của bạc với sức khỏe

Nhờ cơ chế kháng khuẩn, bạc được ứng dụng nhiều trong sản xuất thiết bị gia dụng, dụng cụ y tế, xà phòng diệt khuẩn…

Bạc sẽ là chiến sĩ tốt nhất mà ta có thể chống hầu hết các loại vi trùng.
Bạc sẽ là chiến sĩ tốt nhất mà ta có thể chống hầu hết các loại vi trùng.