Nghệ sĩ Mỹ biến nhiều loại vật liệu thành gương

Nghệ sĩ Daniel Rozin có thể kết hợp chuyển động, màu sắc và ánh sáng để biến gỗ, bông, kim loại và nhiều vật liệu khác thành gương.