Những loài vật giết người nhiều nhất thế giới

Cá sấu giết khoảng 1.000 người mỗi năm, ít hơn rất nhiều so với muỗi.

Với 830.000 người, muỗi là loài vật giết chết nhiều người nhất thế giới.
Với 830.000 người, muỗi là loài vật giết chết nhiều người nhất thế giới.

Sau muỗi là con người với con số 580.000, thật kinh khủng phải không?
Sau muỗi là con người với con số 580.000, thật kinh khủng phải không?