Tại sao con người có thể tự nổi được trên Biển Chết?

Tại sao con người có thể tự nổi được trên Biển Chết?

Tại sao con người có thể tự nổi được trên Biển Chết?

Bơi lội trong Biển Chết bạn đừng bao giờ lo chết đuối, bởi vì hàm lượng muối trong nước biển ở đây cao tới 270 phần nghìn. Tỷ trọng nước biển còn lớn hơn cả tỷ trọng người bạn. Vì thế ta có thể nổi trên biển như một tấm gỗ.

>> Xem thêm: Tại sao hàm lượng muối trong Biển Chết lại cao đến vậy?

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2018 Giải Mã Bí Ẩn | Design by ThemesDNA.com
top