Tại sao sa mạc toàn là cát?

tai sao sa mac toan catTại sao sa mạc toàn là cát 

Hoang mạc đá nếu sự khô hạn vẫn diễn ra trong thời gian rất dài thi sẽ thqnh sa mạc cát bởi vì trong những vùng trơ trọi không có thực vật bao phủ và không co nước thì sự chênh lệch nhiệt độ ngay đêm rất lớn: ban ngày trên 50 độ C, ban đêm dưới 0 độ la chuyện thường, sư thay đổi nhiệt độ đột ngột và liên tục này làm đa vỡ vụn ra, giống y như cai ly thủy tinh đang nóng bạn cho vô thau nước lạnh vậy.

Quá trình này cứ diễn ra liên tục như vậy trong suốt hang trăm ngàn năm : từ những tảng đá khổng lồ bằng cả 1 sân banh vỡ ra thành những tảng bằng tòa nhà, và cứ tiếp diễn như vậy cho tới khi thành những hạt cát li ti, và nó vẫn đang tiếp tục vỡ ra nhỏ hơn nữa đó bạn! Đó là sức mạnh của thời gian trường tồn.