Thí nghiệm phân hủy 3 tấn xác lợn chết trong tự nhiên

Hàng nghìn con dòi chứng minh vai trò quan trọng trong tự nhiên, khi nhanh chóng phân hủy “kho thịt thối rữa” gần 3 tấn giúp làm sạch môi trường.