Trong tám hướng, đâu là hướng khi nhắc đến người ta nghĩ có nhiều đàn ông nhất?

Chân vịt, thịt gà, da trâu, đầu rắn là con gì?

Bạn có biết con gì ở Việt Nam có những đặc tính giống như trên không?

Đáp án: Con ba ba.

Tiếp tục nào…

Trong tám hướng, đâu là hướng khi nhắc đến người ta nghĩ có nhiều đàn ông nhất?

Xem Đáp án