Video: Cửa hàng mua sắm không quầy tính tiền ở Mỹ

Cửa hàng mua sắm thông minh của công ty Amazon giúp khách hàng mua sắm không phải xếp hàng chờ thanh toán.

Khách hàng được vào cửa sau khi mở ứng dụng Amazon Go và quét lên cửa.
Khách hàng được vào cửa sau khi mở ứng dụng Amazon Go và quét lên cửa.

Để mua sắm ở cửa hàng Amazon Go, khách hàng cần mở tài khoản Amazon và cài ứng dụng Amazon Go trên điện thoại thông minh.

Khách hàng được vào cửa sau khi mở ứng dụng Amazon Go và quét lên cửa. Ứng dụng cấp mã QR cho phép khách hàng đăng nhập vào mạng của cửa hàng và kết nối với tài khoản Amazon của khách hàng.