Video: Máy bay thả bom hạt giống để trồng rừng ở Ấn Độ

Các nhà nghiên cứu ở Viện khoa học Ấn Độ tính biến khu vực khô cằn, hiểm trở rộng ngang 5.500 sân bóng thành rừng cây xanh bằng bom hạt giống thả từ máy bay không người lái.

Hạt giống từ những cây bản xứ như me sẽ được bọc trong những quả cầu phân bón và đất trước khi thả xuống trên không.

Máy bay không người lái thả hạt giống để trồng cây.
Máy bay không người lái thả hạt giống để trồng cây.