Video: Nhà máy Thụy Sĩ chuyên hút khí thải để bán lại

Nhà máy Climeworks ở Thụy Sĩ chuyên tách CO2 từ không khí để cung cấp cho một nhà kính trồng cây ở lân cận.

Climeworks đặt mục tiêu giảm 1% lượng khí thải toàn cầu năm 2025.
Climeworks đặt mục tiêu giảm 1% lượng khí thải toàn cầu năm 2025.

Nhà máy Climeworks nằm trên sân thượng của một cơ sở xử lý rác thải giúp cung cấp nhiệt và điện cho cơ sở này.

Không khí chứa Carbon dioxide (CO2) và các phân tử khác thổi qua vài thiết bị thu thập CO2. Hiện nay, nhà máy có 18 thiết bị thu khí có dạng hình hộp lớn lắp máy lọc thu thập hơn 2400kg CO2 mỗi ngày.

Climeworks đặt mục tiêu giảm 1% lượng khí thải toàn cầu năm 2025, góp phần hạn chế mức tăng nhiệt độ trên toàn thế giới ở 2°C.