Video: Những công nghệ giúp hạ nhiệt Trái Đất

Các nhà nghiên cứu đang tìm các biện pháp làm thay đổi khí hậu, một trong số đó là mô phỏng ảnh hưởng của núi lửa phun trào.

Núi lửa phun trào.
Núi lửa phun trào.

Núi lửa phun trào phóng ra một lượng lớn khí giàu lưu huỳnh, giúp làm mát trái đất bằng cách phản chiếu bức xạ mặt trời vào không gian.

Hiệu ứng tương tự có thể được tạo ra thông qua sử dụng máy bay phun lưu huỳnh vào khí quyển.

Phương pháp phun hóa chất mô phỏng phun trào núi lửa và gieo mây hứa hẹn làm mát Trái Đất nhưng không giảm lượng khí CO2.