Video: Theo dõi ô nhiễm nhờ muội than trên xác chim trăm tuổi

Các nhà nghiên cứu Mỹ phân tích muội than trên xác chim ở bảo tàng tại nhiều thành phố để theo dõi ô nhiễm không khí trong 135 năm qua.

Những con chim có niên đại lâu hơn thì bẩn hơn trong khi chim mới sạch hơn.
Những con chim có niên đại lâu hơn thì bẩn hơn trong khi chim mới sạch hơn.

Một nghiên cứu mới kết luận, sự phai màu ở bộ sưu tập chim trong viện bảo tàng có thể sử dụng để ước tính lượng muội than trong không khí qua thời gian.

Nhóm nghiên cứu lấy mẫu vật hơn 1000 con chim thu thập trong 135 năm qua để tìm hiểu và đánh giá ảnh hưởng của muội than trong không khí. Ở những thành phố Mỹ như: Chicago, Detroit và Pittsburgh.

Để theo dõi trọng lượng muội than, nhóm nghiên cứu chụp ảnh những con chim và đo ánh sáng phản chiếu từ chúng. Họ phát hiện, những con chim có niên đại lâu hơn thì bẩn hơn trong khi chim mới sạch hơn.