Video: Thủ phạm khiến nhân loại vẫn chịu cảnh thiếu đói

Trên thế giới, cứ 9 người thì có 1 người đói ăn, không đủ sống. Phần lớn người đói ăn sống tại các nước nghèo.

Không đủ cỏ ăn, nhiều gia súc có giá trị được nuôi để bán sẽ chết đói.
Không đủ cỏ ăn, nhiều gia súc có giá trị được nuôi để bán sẽ chết đói.

Vậy tại sao con người vẫn chịu nạn đói trong khi lương thực trên thế giới đủ dùng cho tất cả? Câu trả lời rất phức tạp.

Các thảm họa như lũ lụt hay hạn hán tàn phá mùa màng khiến giá thực phẩm leo thang. Không đủ cỏ ăn, nhiều gia súc có giá trị được nuôi để bán sẽ chết đói.

Thiên tai, chiến tranh, bệnh tật và xung đột chính trị khiến hàng trăm triệu người vẫn đói ăn dù lương thực đủ cung cấp cho tất cả.